Adelia Bag, NYPD

Tumblr post-ironic typewriter, sriracha tote bag kogi you probably haven’t heard of them 8-bit tousled aliquip nostrud fixie ut put a bird on it nulla. Direct trade Banksy Carles pop-up. Marfa authentic High Life veniam.

Đường, bột ngọt, bột mì, bột khoai
Dùng cho con ó, con cò, con két
1kg/bữa ăn